Вавилон - врата Бога.

Был на презентации книги Виктора Богданова - "Вавилон - врата Бога".